Aktuality
  • Absolvujte kurz „Vysokoškolská pedagogika“! Oddelenie spoločenských vied ÚJSŠ TUKE ponúka...
Vyber si svoje štúdium Naše vzdelávania
Katedra inžinierskej pedagogiky TUKE ponúka stredoškolským učiteľom odborných predmetov doplňujúce pedagogické štúdium, aby mohli zastávať túto pozíciu s príslušnou kvalifikáciou....
Katedra inžinierskej pedagogiky TUKE ponúka vysokoškolským učiteľom na TUKE kurz vysokoškolskej pedagogiky. Zvýšte si svoje kompetencie v oblasti pedagogických a...
KIP ponúka študentom 1. ročníka VŠ štúdia 3. stupňa na TUKE kurz Pedagogické minimum pre doktorandov. Absolvovaním tohto vzdelávania získate...
Technická univerzita Košice je členom medzinárodnej spoločnosti pre inžiniersku pedagogiku (ING-PAED IGIP). KIP sprostredkúva možnosť vlastniť takýto certifikát uchádzačom prevažne...
Pre vyučovanie odborných predmetov na SOŠ DPŠ - doplňujúce pedagogické štúdium
Zaradenie predmetov do skupín a semestrov
Skupina psychologických predmetov: Všeobecná a vývinová psychológia, Sociálna psychológia, Pedagogická psychológia, Komunikácia a rétorika  ...
Skupina profesijných predmetov: Didaktika profesijných predmetov, Materiálne prostriedky výučby, Riadenie kvality v škole.
Skupina všeobecných pedagogických predmetov: Základy pedagogiky, Všeobecná didaktika.  
Vyučovacie predmety, ktoré zabezpečujú priamy kontakt s praxou: Pedagogická prax, Inovácie v oblasti vedného odboru.
Vyučovacie predmety: Pedagogická psychológia, Všeobecná a vývinová psychológia, Základy pedagogiky, Všeobecná didaktika.  
Vyučovacie predmety: Základy pedagogiky, Všeobecná a vývinová psychológia, Sociálna psychológia, Všeobecná didaktika, Komunikácia a rétorika,...
Vyučovacie predmety: Didaktika profesijných predmetov, Materiálne prostriedky výučby, Inovácie v oblasti vedného odboru, Pedagogická prax....
Vyučovacie predmety: Pedagogická prax, Riadenie kvality v škole, Didaktika profesijných predmetov, Inovácie v oblasti vedného odboru.
IP na TUKE - Náš prehľad v číslach Aktuálne máme
4 možnosti vzdelávania
14 spolupracujúcich pedagógov z praxe
3950 absolventov štúdia
8 cvičných stredných odborných škôl
Partneri, s ktorými spolupracujeme Naše zmluvné cvičné školy
www.spseke.sk
www.oake.sk
www.stavke.sk/
hotelovake.edupage.org/
www.priemyslovka.sk/
www.sosake.sk/
www.spsdopke.edu.sk
www.sossaca.sk