Harmonogram DPŠ na OSV ÚJSŠ TUKE

2023/2024

EXTERNÁ FORMA

1. ročník

25. 09. / 02. 10. 2023 zápis o 8:00 hod.
25. 09. 2023 – 11. 12. 2023 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (zimný semester)
12. 12. 2023 – 09. 02. 2024 skúškové obdobie zimného semestra
12. 02. 2024 – 27. 05. 2024 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (letný semester)
28. 05. 2024 – 28. 06. 2024 skúškové obdobie letného semestra
01. 07. 2024 – 31. 08. 2024 letné prázdniny

 

2. ročník

26. 09. / 03. 10. 2023 zápis o 8:00 hod.
26. 09. 2023 – 28. 11. 2023 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (zimný semester)
07. 10. – 16. 10. 2023 výber vedúceho a témy záverečnej práce
29. 11. 2023 – 09. 02. 2024 skúškové obdobie zimného semestra
13. 02. 2024 – 02. 04. 2024 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (letný semester)
03. 04. 2024 – 03. 05. 2024 skúškové obdobie letného semestra
06. 05. 2024 odovzdanie záverečnej práce
10. 06. 2024 – 14. 06. 2024 záverečné skúšky

Na záverečné skúšky môžu ísť len študenti, ktorí majú k 6. 5. 2024 ukončený 2. ročník
štúdia (všetky zápočty a skúšky). Za prihlásenie sa na záverečné skúšky sa považuje
odovzdanie záverečnej práce na OSV ÚJSŠ TUKE do 6. 5. 2024.

Poznámka: Ak študent má Výkaz o mimoriadnom štúdiu, musia v ňom byť zapísané všetky príslušné náležitosti a je potrebné ho odovzdať spolu so záverečnou prácou v rovnakom termíne.


DENNÁ FORMA

1. ročník

29. 09. 2023 zápis o 8:00 hod.
29. 09. 2023 – 08. 12. 2023 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (zimný semester)
11. 12. 2023 – 09. 02. 2024 skúškové obdobie zimného semestra
16. 02. 2024 – 24. 05. 2024 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (letný semester)
27. 05. 2024 – 28. 06. 2024 skúškové obdobie letného semestra
01. 07. 2024 – 31. 08. 2024 letné prázdniny

 

2. ročník

06. 10. 2023 zápis o 8:00 hod.
06. 10. 2023 – 01. 12. 2023 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (zimný semester)
07. 10. – 16. 10. 2023 výber vedúceho a témy záverečnej práce
04. 12. 2023 – 09. 02. 2024 skúškové obdobie zimného semestra
23. 02. 2024 – 05. 04. 2024 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (letný semester)
08. 04. 2024 – 03. 05. 2024 skúškové obdobie letného semestra
06. 05. 2024 odovzdanie záverečnej práce
10. 06. 2024 – 14. 06. 2024 záverečné skúšky

Na záverečné skúšky môžu ísť len študenti, ktorí majú k 6. 5. 2024 ukončený 2. ročník
štúdia (všetky zápočty a skúšky). Za prihlásenie sa na záverečné skúšky sa považuje
odovzdanie záverečnej práce na OSV ÚJSŠ TUKE do 6. 5. 2024.

Poznámka: Ak študent má Výkaz o mimoriadnom štúdiu, musia v ňom byť zapísané všetky príslušné náležitosti a je potrebné ho odovzdať spolu so záverečnou prácou v rovnakom termíne.