Harmonogram DPŠ na KIP TUKE

2022/2023

EXTERNÁ FORMA

1. ročník

04. 10. / 11. 10. 2022 zápis o 7:30 hod.
04. 10. 2022 – 13. 12. 2022 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (zimný semester)
14. 12. 2022 – 31. 01. 2023 skúškové obdobie zimného semestra
07. 02. 2023 – 09. 05. 2023 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (letný semester)
10. 05. 2023 – 30. 06. 2023 skúškové obdobie letného semestra
01. 07. 2023 – 31. 08. 2023 hlavné prázdniny

 

2. ročník

03. 10. / 10. 10. 2022 zápis o 7:30 hod.
03. 10. 2022 – 12. 12. 2022 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (zimný semester)
11. 10. – 24. 10. 2022 výber vedúceho a témy záverečnej práce
13. 12. 2022 – 31. 01. 2023 skúškové obdobie zimného semestra
06. 02. 2023 – 27. 03. 2023 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (letný semester)
28. 03. 2023 – 28. 04. 2023 skúškové obdobie letného semestra
07. 05. 2023 odovzdanie záverečnej práce
12. 06. 2023 – 16. 06. 2023 záverečné skúšky

Na záverečné skúšky môžu ísť len študenti, ktorí majú k 7. 5. 2023 ukončený 2. ročník
štúdia (všetky zápočty a skúšky). Za prihlásenie sa na záverečné skúšky sa považuje
odovzdanie záverečnej práce a výkazu o štúdiu na OSV ÚJSŠ TUKE do 7. 5. 2023.


DENNÁ FORMA

1. ročník

14. 10. 2022 zápis o 7:30 hod.
14. 10. 2022 – 09. 12. 2022 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (zimný semester)
12. 12. 2022 – 31. 01. 2023 skúškové obdobie zimného semestra
03. 02. 2023 – 28. 04. 2023 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (letný semester)
02. 05. 2023 – 30. 06. 2023 skúškové obdobie letného semestra
01. 07. 2023 – 31. 08. 2023 hlavné prázdniny

 

2. ročník

07. 10. 2022 zápis o 7:30 hod.
07. 10. 2022 – 16. 12. 2022 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (zimný semester)
11. 10. – 24. 10. 2022 výber vedúceho a témy záverečnej práce
19. 12. 2022 – 31. 01. 2023 skúškové obdobie zimného semestra
10. 02. 2023 – 24. 03. 2023 výučba podľa rozvrhu pre jednotlivé skupiny (letný semester)
27. 03. 2023 – 28. 04. 2023 skúškové obdobie letného semestra
07. 05. 2023 odovzdanie záverečnej práce
12. 06. 2023 – 16. 06. 2023 záverečné skúšky

Na záverečné skúšky môžu ísť len študenti, ktorí majú k 7. 5. 2023 ukončený 2. ročník
štúdia (všetky zápočty a skúšky). Za prihlásenie sa na záverečné skúšky sa považuje
odovzdanie záverečnej práce a výkazu o štúdiu na OSV ÚJSŠ TUKE do 7. 5. 2023.


Opravné záverečné skúšky: 12. 12. 2022, odovzdanie záverečnej práce: 21. 11. 2022.  


Harmonogram DPŠ 2022/2023 – na stiahnutie vo formáte .pdf