Začiatok 15. behu kurzu bol v januári 2023. Výučbové bloky prebiehajú v termínoch

  • január 2023
  • jún 2023
  • september 2023
  • január 2024
  • jún 2024

Bližšie informácie budú účastníkom oznámené mailom.


Začiatok 16. behu kurzu je plánovaný na september 2024.