Začiatok 15. behu kurzu je plánovaný na január 2023. Výučbové bloky prebehnú v termínoch

  • január 2023
  • jún 2023
  • september 2023
  • január 2024
  • jún 2024

Bližšie informácie budú účastníkom oznámené mailom.