16. beh kurzu Vysokoškolská pedagogika

Podmienky prijatia:

 • ukončený III. stupeň VŠ vzdelania
 • pracovný úväzok na TUKE

Poplatok: 50,- EUR

Predpokladaný priebeh:

 • september 2024 – január 2026
 • 240 hodín prezenčne = 20 ETCS
 • 5 blokov:
  • 1 blok = 5 dní
  • 1 deň (8:00-16:00) = 8 vyučovacích hodín (4 x 90 minút)
 • predpokladaný harmonogram
  • september 2024
  • január 2025
  • jún 2025
  • september 2025
  • január 2026
 • požadovaná účasť: 75 % v každom module
 • vyučovací jazyk: slovenský

Moduly:

V rámci základných, teoretických, praktických a doplnkových modulov si frekventanti majú možnosť rozvíjať pedagogické, sociálne, psychologické, etické, metodologické, didaktické, hodnotiace, manažérske, reflektívne, rozvojové a komunikačné kompetentnosti.

Študijný plán kurzu Vysokoškolská pedagogika podľa IGIP

Attendance hours ECTS
Core and basic subjects
   Engineering Education in Theory 24 2
   Engineering Education in Practice 36 3
   Laboratory Didactics 24 2
Theoretical subjects
   Psychology 24 2
   Sociology 12 1
   Engineering Ethics 12 1
   Intercultural Competencies 12 1
Practical subjects
   Presentation and Communication Skills 24 2
   ICT in Engineering Education 12 1
   Problem-Based and Project-Based Learning 12 1
   Scientific Writing 12 1
Elective subjects
   Quality Management 12 1
   Evaluation of Student Performance 12 1
   Coaching and Mentoring in Education 12 1
In total   240 20

Poznámka:  V tabuľke sú uvedené rámcové predmety, ktorých náplň bude zakomponovaná do tém jednotlivých stretnutí.

Vyučované predmety:

Pedeutologický blok:

 • Engineering Education in Therory
 • Engineering Ethics
 • Intercultural Competences
 • Coaching and Mentoring in Education

Psychologický blok:

 • Psychology
 • Sociology
 • Presentation and Communication skills

Blok didaktiky:

 • Laboratory Didactics
 • Egineering Education in Practice
 • Problem-Based and Project-Based Learning
 • Quality management
 • Scientific Writing
 • ICT in Engineering Education

15. beh kurzu Vysokoškolská pedagogika

Podmienky prijatia:

 • ukončený III. stupeň VŠ vzdelania
 • pracovný úväzok na TUKE

Poplatok: 50,- EUR

Priebeh:

 • január 2023 – jún 2024
 • 240 hodín prezenčne = 20 ETCS
 • 5 blokov:
  • 1 blok = 5 dní
  • 1 deň (8:00-16:00) = 8 vyučovacích hodín (4 x 90 minút)
 • predpokladaný harmonogram
  • január 2023
  • jún 2023
  • september 2023
  • január 2024
  • jún 2024
 • požadovaná účasť: 75 % v každom module
 • vyučovací jazyk: slovenský