Vyučovacie predmety z oblasti psychológie sú zaradené do 1. ročníka DPŠ v zimnom aj letnom semestri. Informácie k podmienkam absolvovania sú dostupné vo formáte .pdf aj v položke menu:

Vyučovacie predmety DPŠ

  • Všeobecná a vývinová psychológia
  • Rétorika
  • Sociálna a pedagogická psychológia