Vyučovacie predmety z oblasti psychológie sú zaradené do 1. ročníka DPŠ v zimnom aj letnom semestri. Informačné listy k nim sú dostupné v MAIS.

  • Všeobecná a vývinová psychológia
  • Rétorika
  • Sociálna a pedagogická psychológia