Pedagogickí zamestnanci:

 

 

 

Ing. Tatiana VARADYOVÁ, PhD.

Odborná asistentka

Tel: 602 2603

tatiana.varadyova@tuke.sk

oblasť výučby: odborová didaktika

 


Sekretariát ÚJSŠ: 

Slávka KRUPAŠOVÁ

Odborná referentka ÚJSŠ

Tel: 602 2615

Tel: +421 55 633 6162

 slavka.krupasova@tuke.sk

 

 


 

Na výučbe v rámci doplňujúceho pedagogického štúdia a kurzov vysokoškolskej pedagogiky sa podieľajú títo externí spolupracovníci:

 • Ing. Andrea Badurová, adka.badurova@gmail.com
 • prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD., bajtos@dti.sk
 • doc. Ing. Tomáš Bakaľár, PhD., tomas.bakalar@tuke.sk
 • Ing. Peter Bindzár, PhD., peter.bindzar@tuke.sk
 • prof. Mgr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, hrmo@dti.sk
 • Ing. Richard Hritz, richard.hritz@oake.sk
 • Ing. Renáta Ižolová, rena.izolova@gmail.com
 • Ing. Jozef Keltoš, keltos@sosake.sk
 • Ing. Martin Kováč, PhD., martin.kovac@tuke.sk
 • Ing. Ján Lechman, lechman@spseke.sk
 • Ing. Štefan Krištín, kristin@spseke.sk
 • Ing. Eva Liptáková, liptakova.evka@gmail.com
 • Ing. Peter Országh, peter.orszagh@oake.sk
 • Ing. Henrieta Pavolova, PhD., henrieta.pavolova@tuke.sk
 • Mgr. Anna Zimanová, sekretariat@zsjuznake.sk