Pedagogickí zamestnanci pre výučbu vo vzdelávaní inžinierskej pedagogiky:

 

 

 

Ing. Tatiana VARADYOVÁ, PhD.

Odborná asistentka

Tel: 602 2603

tatiana.varadyova@tuke.sk

oblasť výučby: odborová didaktika

 


Sekretariát ÚJSŠ: 

Slávka KRUPAŠOVÁ

Odborná referentka ÚJSŠ

Tel: 602 2615

Tel: +421 55 633 6162

 slavka.krupasova@tuke.sk

 

 


 

Na výučbe v rámci doplňujúceho pedagogického štúdia a kurzov vysokoškolskej pedagogiky sa podieľajú títo externí spolupracovníci:

 • Ing. Andrea Badurová, andrea.badurova@spsdopravnake.sk
 • Ing. Petra Demeterová, PhD., petra.demeterova@sossaca.sk
 • prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, Ing. Paed IGIP, hrmo@dti.sk
 • Mgr. Imrich Ištvan, imrich.istvan@tuke.sk, imrich.istvan@unipo.sk
 • Ing. Renáta Ižolová, renata.izolova@priemyslovka.sk
 • Ing. Lucia Michaleková, PhD., lucia.michalekova@tuke.sk, lucia.michalekova@egjak.com

Zmluvné cvičné školy pre pedagogickú prax DPŠ:

 • Hotelová akadémia: Mgr. Alena Simanová, alena.simanova@hotelkake.sk
 • Obchodná akadémia: Ing. Richard Hritz, richard.hritz@oake.sk
 • SOŠ automobilová: Ing. Jozef Keltoš, keltos@sosake.sk
 • SOŠ PT Šaca: Ing. Petra Demeterová, PhD., petra.demeterova@sossaca.sk
 • SPŠ dopravná: Mgr. Zuzana Hovancová, zastupca2@spsdopravnake.sk
 • SPŠ elektrotechnická: Ing. Ján Lechman, lechman@spseke.sk
 • SPŠ stavebná a geodetická: Ing. Eva Liptáková, liptakova.evka@gmail.com
 • SPŠ strojnícka: Ing. Renáta Ižolová, renata.izolova@priemyslovka.sk