Najbližšie termíny aktivít kurzu PMD

Záverečné konzultácie:

  • 2.3.2022 o 9:00
  • 3.3.2022 o 9:00