Vyučovacie predmety sú stanovené podľa študijného plánu. Ich informačné listy sú dostupné v MAIS. Prehľad a zaradenie vyučovacích predmetov do ročníkov štúdia je nasledovné:

 • 1. ročník
  • Základy pedagogiky (externá forma), (denná forma) – ZS, LS
  • Všeobecná didaktika (externá forma), (denná forma) – ZS, LS
  • Všeobecná_a_vývinová_psychológia (externá forma aj denná forma) – ZS
  • Rétorika (externá forma) – LS, (denná forma) – ZS
  • Sociálna_a_pedagogická_psychológia (externá forma aj denná forma) – LS
 • 2. ročník
  • Didaktika profesijných predmetov (externá aj denná forma) – ZS, LS
  • Učebno-didaktické prostriedky výučby (externá aj denná forma) – ZS
  • Metodológia pedagogického výskumu (externá aj denná forma) – ZS
  • Riadenie kvality výučby (externá aj denná forma) – LS
  • Didaktika profesijných predmetov podľa študijného odboru – (externá forma aj denná forma) – ZS, LS
 • Pedagogická prax (externá aj denná forma) – ZS v 1. roč., ZS, LS v 2. roč.