Aktuality
  • Kurz Pedagogické minimum pre doktorandov - 6. beh sa uskutoční...
  • Kurz Vysokoškolská pedagogika podľa štandardu IGIP - 16. beh začne...
  • Štúdium DPŠ je dostupné, prihlasovanie otvorené    Prihláste sa na...
  • Aktuálny harmonogram štúdia pre akademický rok 2023-2024 je dostupný v...
  • Pre akademický rok 2024/2025 bude výučba DPŠ v dňoch nasledovne:...
Vyber si svoje štúdium Naše vzdelávania
Oddelenie spoločenských vied Ústavu jazykov, spoločenských vied a akademického športu TUKE ponúka stredoškolským učiteľom odborných predmetov doplňujúce pedagogické štúdium, aby...
Oddelenie spoločenských vied Ústavu jazykov, spoločenských vied a akademického športu TUKE ponúka vysokoškolským učiteľom na TUKE kurz vysokoškolskej pedagogiky. Zvýšte...
Oddelenie spoločenských vied Ústavu jazykov, spoločenských vied a akademického športu TUKE ponúka študentom 1. ročníka dennej formy VŠ štúdia 3....
Technická univerzita Košice je členom medzinárodnej spoločnosti pre inžiniersku pedagogiku (ING-PAED IGIP). Oddelenie spoločenských vied Ústavu jazykov, spoločenských vied a...
Pre vyučovanie odborných predmetov na SOŠ DPŠ - doplňujúce pedagogické štúdium
Zaradenie predmetov do skupín a semestrov
Skupina psychologických predmetov: všeobecná a vývinová psychológia, sociálna a pedagogická psychológia, Rrtorika.    
Skupina profesijných predmetov: didaktika profesijných predmetov, didaktika profesijných predmetov podľa študijného odboru, riadenie kvality výučby,...
Skupina všeobecných pedagogických predmetov: základy pedagogiky, všeobecná didaktika.  
Priamy kontakt s praxou umožňuje študentom DPŠ vyučovací predmet pedagogická prax.
Vyučovacie predmety: všeobecná a vývinová psychológia, základy pedagogiky, všeobecná didaktika.  
Vyučovacie predmety: základy pedagogiky, sociálna a pedagogická psychológia, všeobecná didaktika, rétorika, pedagogická prax.  
Vyučovacie predmety: didaktika profesijných predmetov, riadenie kvality výučby, metodológia pedagogického výskumu, pedagogická prax.  
Vyučovacie predmety: pedagogická prax, didaktika profesijných predmetov, učebno-didaktické prostriedky výučby.
IP na TUKE - Náš prehľad v číslach Aktuálne máme
3 možnosti vzdelávania
12 spolupracujúcich pedagógov z praxe
4234 absolventov štúdia
8 cvičných stredných odborných škôl
Partneri, s ktorými spolupracujeme Naše zmluvné cvičné školy
www.spseke.sk
www.oake.sk
www.stavke.sk/
hotelovake.edupage.org/
www.priemyslovka.sk/
www.sosake.sk/
www.spsdopke.edu.sk
www.sossaca.sk