Študijný plán externej formy DPŠ

Podľa uvedeného študijného plánu sa riadi vzdelávanie tých študentov, ktorí začali štúdium DPŠ v akademickom roku 2020/2021 v prvom ročníku.

Rozsah DPŠ na OSV ÚJSŠ TUKE (220 hodín) je rovnaký pre všetky programy v oboch formách štúdia. Predmety v 1. a 2. tematickom celku sú vo všetkých programoch rovnaké, v 3. tematickom celku sú špecifikované zameraním profesijných predmetov.