Informácie pre frekventantov aktuálne zaradených do prebiehajúceho kurzu vysokoškolskej pedagogiky.