Materiály a komunikácia v rámci výučby prebieha cez LMS Moodle.