Materiály a komunikácia v rámci výučby prebieha cez LMS Moodle.

Online výučba sa realizuje cez MS Teams.