Inžinierska pedagogika sa stala súčasťou Oddelenia spoločenských vied (OSV) Ústavu jazykov, spoločenských vied a akademického športu (ÚJSŠ) Technickej univerzity v Košiciach. Jej hlavným poslaním je zabezpečovať ďalšie vzdelávanie učiteľov stredných aj vysokých škôl so zameraním na pedagogickú spôsobilosť a kontinuálne vzdelávanie učiteľov. Prevažnou náplňou jej činnosti je zabezpečenie doplňujúceho pedagogického štúdia pre študentov TUKE a absolventov inžinierskych študijných programov z technických a ekonomických vysokých škôl.

Podľa Štatútu TUKE patrí OSV ku pracoviskám s celoškolskou pôsobnosťou, ktoré sú začlenené do organizačnej štruktúry Rektorátu TUKE. Tieto riadi prorektor TUKE splnomocnený na túto činnosť rektorom, obvykle je ním prorektor pre vzdelávaciu činnosť.