Aktuálne rozvrhy pre príslušný semester akademického roku sú dostupné v univerzitnom systéme MAIS v sekcii Portál.

MAIS je odporúčané otvárať cez Firefox Browser. Prístup k časti rozvrhov je:

https://maisportal.tuke.sk/portal/rozvrhy.mais


 

(posledná úprava 2024-02-26)