Nachádzame sa na 1. poschodí v budove Stavebnej fakulty TUKE.

Adresa

  • Ústav jazykov, spoločenských vied a akademického športu | TUKE
  • Oddelenie spoločenských vied
  • Vysokoškolská 4, 042 00 Košice
  • +421 55 633 6162
  • sekretariat.kip@tuke.sk

 

Povinné údaje pri platbe:

Číslo účtu: 7000065615/8180 – Štátna pokladnica

IBAN: SK32 8180 0000 0070 0006 5615

Názov účtu adresáta:
Technická univerzita, Rektorát, Letná 9, 042 00 Košice

Variabilný symbol: 190122

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko