Vysokoškolská pedagogika podľa štandardu IGIP pozostáva z predmetov podľa akreditácie IGIP. Jednotlivé predmety sú radené do blokov v rámci aktuálneho behu kurzu.