Vysokoškolská pedagogika má vytvorený kurz v LMS Moodle. Využívame TUKE Moodle spravovaný ÚVT: http://moodle.tuke.sk/

Študenti, ktorí sú zapojení do aktuálneho behu VŠP, sú zaradení do tohto kurzu a majú prístup ku študijným materiálom pre jednotlivé vyučovacie predmety.