Ukončenie DPŠ je formou záverečných skúšok. Študent v rámci nich preukáže požadovanú úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností v teoretickej rovine z troch súhrnných predmetov a v praktickej oblasti obhajobou záverečnej práce. Materiály k tejto fáze štúdia sú dostupné v LMS Moodle.

 

(Posledná úprava: 2024-02-26)