Prístup na Moodle

Využívame univerzitný e-learning portál Moodle, spravovaný ÚVT TUKE. Je dostupný cez univerzitnú stránku (www.tuke.sk) v časti:

e-learning portál – Univerzitný LMS systém – TUKE moodle.

Linka pre priamy prístup na Moodle – do sekcie inžinierskej pedagogiky (IP) bude onedlho aktualizovaná.

 


Formulár žiadosti

Formulár žiadosti, ktorú je potrebné podať v prípade napr. prerušenia štúdia, pokračovania v štúdiu po prerušení, zanechania štúdia, požiadavky náhradného termínu na odovzdanie zadania, požiadavky náhradného termínu skúšky, a pod., je dostupný vo formátoch .pdf a .docx.