Prístup do Moodle

Využívame univerzitný e-learning portál Moodle, spravovaný ÚVT TUKE. Je dostupný cez univerzitnú stránku (www.tuke.sk) v časti:

e-learning portál – Univerzitný LMS systém – TUKE moodle.

Linka pre priamy prístup na Moodle – do sekcie pre DPŠ; na prístup do kurzu je potrebné sa prihlásiť:
https://moodle.tuke.sk/moodle/course/index.php?categoryid=147


Prístup do MAIS

Využívame informačný systém pre evidenciu štúdia na TUKE, spravovaný ÚVT TUKE. Je dostupný cez univerzitnú stránku (www.tuke.sk) v časti:

e-learning portál – IS MAIS

Aby sa informácie zobrazovali správne, je potrebné informačný systém MAIS otvárať v prehliadači Firefox.

 


Formulár žiadosti

Formulár žiadosti, ktorú je potrebné podať v prípade napr. prerušenia štúdia, pokračovania v štúdiu po prerušení, zanechania štúdia, požiadavky náhradného termínu na odovzdanie zadania, požiadavky náhradného termínu skúšky, žiadosti o umožnenie opravy neúspešne hodnotenej záverečnej práce a pod., je dostupný vo formátoch .pdf a .docx.