Vyučovacie predmety z oblasti všeobecnej pedagogiky sú zaradené do 1. ročníka DPŠ v zimnom aj letnom semestri. Informačné listy k nim sú dostupné v MAIS.

  • Základy pedagogiky
  • Všeobecná didaktika