Prevažne časovo-organizačné informácie pre aktuálne študujúcich inžiniersku pedagogiku (IP) na TUKE v niektorom z prebiehajúcich kurzov. Pozrite si tiež ponuku „Vyučovacie predmety“.