Vyučovacie predmety z oblasti všeobecnej pedagogiky sú zaradené do 1. ročníka DPŠ v zimnom aj letnom semestri. (Informačné listy k nim sú dostupné vo formáte .pdf nižšie, alebo aj v položke „Vyučovacie predmety DPŠ“)